fbpx
 

Duurzaamheid

Binnen onze duurzame bedrijfsvoering nemen wij als bedrijf actief onze sociale en ecologische verantwoordelijkheden op. Dit doen we door onze kernwaarde ‘respect’ centraal te plaatsen, met name de pijlers ‘Planet’ & ‘People’.

 
Co2-reductie & energie-efficiëntie
 
Vandaag zet EasyPost verschillende initiatieven in om onze doelstellingen betreffende energie-efficiëntie te waarborgen. Zo investeren we in zuinigere wagens voor de ophaling van bedrijfspost. We trachten ook het woon-werkverkeer van onze medewerkers te beperken door te kiezen voor personeel dat dicht bij de logistieke centra woont. Daarnaast moedigen wij onze werknemers aan om van thuis uit te werken indien mogelijk. Ook in onze dienstverlening werken we dagelijks aan efficiëntere oplossingen om onze co2-uitstoot te verminderen; dankzij EasyPrint zetten we de eerste stappen naar het elimineren van huis-aan-huisophalingen. Klanten bezorgen ons de nodige documenten digitaal en wij zorgen voor het drukwerk.
Opleidingsmogelijkheden
 
Ons duurzaam personeelsbeleid is onze hoogste prioriteit en wordt continu geoptimaliseerd. Dit doen we onder meer met hulp van subsidies van het ESF. Bij EasyPost zetten we ook sterk in op opleidingsmogelijkheden en ontplooiingskansen. Dit doen we enerzijds door onze werknemers verschillende scholingsmogelijkheden aan te bieden. Anderzijds, werken we nauw samen met VDAB in het kader van “werkplek leren”. Wij bieden deze doelgroep de optie om een betaalde opleiding te volgen bij EasyPost. Zijn we tevreden van de samenwerking? Dan behoort een vast contract tot de mogelijkheden. Dit geldt ook voor onze stagairs op de afdeling Marketing & Communicatie.
Diversiteit & gelijkheid
 
Een actief inclusie- en diversiteitsbeleid maakt ook deel uit van een duurzaam personeelsbeleid. EasyPost staat als werkgever voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid. Dit wil zeggen dat we mensen uitsluitend beoordelen op hun talenten. We geloven er sterk in dat diversiteit onze kwaliteit verhoogt; het werkt inspirerend en helpt ons te verbeteren en te vernieuwen. Wij gaan dan ook actief op zoek naar leveranciers die diversiteit omarmen en een diverse aanwervingspolitiek handhaven.